ในการร่วมทำกิจกรรมจังเกิ้ลโคสเตอร์ ผู้เล่นจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับพร้อมทั้งคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ (Reader Staff) ของทางบริษัทอย่างเคร่งครัด ในระหว่างร่วมทำกิจกรรมหากผู้เล่นไม่เชื่อฟัง หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีสิทธิในการหยุดเล่นและยกเลิกกิจกรรมได้ทันที่
ทั้งนี้ผู้เล่นจะต้องมีความพร้อม และมีคุณสมบัติดังนี้

   
  1. ผู้เล่น 2 ท่านต่อรถหนึ่งคันจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 150 กิโลกรัม และมีอายุระหว่าง 3 – 80 ปี

2. ในกรณีที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ ผู้เล่นจะต้องเล่นกับผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่เท่านั้น(ยกเว้นแต่ผู้เล่นมีวุฒิภาวะมากพอที่จะดูแลตัวเองได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง)

3. ผู้เล่นจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีปัญหาใดๆ โดยเฉพาะภาวะความดัน โรคหัวใจ หลัง สะโพก เข่า ข้อ และสตรีที่ตั้งครรภ์ พร้อมทั้งไม่อยู่ในภาวะมึนเมา และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน

4. ผู้เล่นทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยก่อนจะเล่น และไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และ จะต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด

5. ผู้เล่นจะต้องแต่งการให้เรียบร้อย เหมาะสมกับการร่วมทำกิจกรรม (สวมเสื้อผ้าที่ใส่คล่องตัว)

6. ขณะร่วมทำกิจกรรม ผู้เล่นไม่ควรพกทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวไป เนื่องจากหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ทรัพย์สิน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการเตรียมตู้ล็อกเกอร์ไว้เพื่อให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7. ภาพถ่ายของท่านในระหว่างที่ร่วมทำกิจกรรมกับโป่งแยงซิปไลน์ บริษัทฯ สามารถนำไปใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีการเรียกร้องใดๆในภายหลัง
 
 
ฟหกดฟหกดฟหกดฟหกดฟหกดฟหกด
Pongyang Jungle Coaster & Zipline
"An experience
you would never forget"
Opening Hours:
Mon-Fri 09:00-17:00
Sat-Sun & Holiday 08:30-17:30
 
ตั้งอยู่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ก่อนถึงม่อนแจ่ม 2 กิโลเมตร
ติดต่อสอบถาม:
Tel: 053-106-327(8) (Sales Off)
081-950-7045 (Agency)
064-994-5996 (Agency)
081-603-2180 (Camp&Resort)
081-169-5599 (Camp&Resort)
Line Id:  @pongyang
 
 

@Copyright 2018, PongyangAdventure.com, All rights reserved