1.  ผู้เล่นจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในสภาวะต่างๆต่อไปนี้

     - กำลังตั้งครรภ์

     - มีภาวะโรคหัวใจและความดันโลหิต

     - ได้รับบาดเจ็บที่หฃัง สะโพก หัวเข่า ข้อเท้า หรืออื่นๆ

     - ผู้เล่นจะต้องไม่อยู่ในอาการมึนเมา และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
 

2.  ผู้เล่นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 100 กก และไม่ต่ำกว่า 20 กก
 

3.  ในขณะที่เล่น  ผู้เล่นจะต้องสวมชุดเซฟตี้  และล็อคตัวเองกับสายเซฟตี้ตลอดเวลา  โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ล๊อกและปลดล๊อกเท่านั้น  ห้ามปลดล๊อกด้วยตัวเองเด็ดขาด
 

4.  ผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า 12ปี  จะต้องไดรับอนุญาตและเซ็นต์รับทราบจากผู้ปกครองเท่านั้น
 

5.  ควิกจั้มพ์  เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง  ผู้เล่นจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับการร่วมกิจกรรม (สวมเสื้อผ้าที่ใส่คล้องตัวและรองเท้ากีฬา)

 

6.  ภาพถ่ายของท่านในขณะระหว่างเล่นควิกจั้มพ์  บริษัทฯสามารถนำไปใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยยไม่มีการเรียกร้องใดๆภายหลัง

 

7.  ขณะร่วมทำกิจกรรม  ผู้เล่นไม่ควรพกทรัพย์สินมีค่าติดตัวไป   เนื่องจากหากเกิดความเสียหายใดๆแก่ทรัพย์สิน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเตรียมตู้ล๊อกเกอร์สำหรับเก็บทรัพย์สินของท่านไว้เรียบร้อยแล้ว

 

 
 
ฟหกดฟหกดฟหกดฟหกดฟหกดฟหกด
Pongyang Jungle Coaster & Zipline
"An experience
you would never forget"
Opening Hours:
Mon-Fri 09:00-17:00
Sat-Sun & Holiday 08:30-17:30
 
ตั้งอยู่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ก่อนถึงม่อนแจ่ม 2 กิโลเมตร
ติดต่อสอบถาม:
Tel: 053-106-327(8) (Sales Off)
081-950-7045 (Agency)
064-994-5996 (Agency)
081-603-2180 (Camp&Resort)
081-169-5599 (Camp&Resort)
Line Id:  @pongyang
 
 

@Copyright 2018, PongyangAdventure.com, All rights reserved