ในการร่วมกิจกรรมโหนสลิงกับทางโป่งแยงซิปไลน์  ผู้เล่นจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฏและข้อบังตับพร้อมทั้งคำแนะนำของเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ผู้เล่นจะต้องมีความพร้อมและคุณสมบัติดังนี้
 
  1.  ผู้เล่นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม  และมีอายุระหว่าง 7-70ปี
 

2.  ในกรณีที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี  ผู้เล่นจะต้องทำการบินพร้อมกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 

3.  ผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า 12 ปี  จะต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์รับทราบในการร่วมทำกิจกรรมกับทางบริษัทฯ
 

4.  ผู้เล่นจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มีปัญหาใดๆ  โดยเฉพาะโรคหัวใจ  เบาหวาน  หลัง   สะโพก  เข่า  ข้อ  และสตรีตั้งครรภ์  พร้อมทั้งอยู่ในภาวะมึนเมา  มีสติสัมปชัญญะครบครัน
 

5.  ผู้เล่นจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย  (สวมเสื้อผ้าที่ใส่คล่องตัวและรองเท้ากีฬา)


 
 
ฟหกดฟหกดฟหกดฟหกดฟหกดฟหกด
Pongyang Jungle Coaster & Zipline
"An experience
you would never forget"
Opening Hours:
Mon-Fri 09:00-17:00
Sat-Sun & Holiday 08:30-17:30
 
ตั้งอยู่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ก่อนถึงม่อนแจ่ม 2 กิโลเมตร
ติดต่อสอบถาม:
Tel: 053-106-327(8) (Sales Off)
081-950-7045 (Agency)
064-994-5996 (Agency)
081-603-2180 (Camp&Resort)
081-169-5599 (Camp&Resort)
Line Id:  @pongyang
 
 

@Copyright 2018, PongyangAdventure.com, All rights reserved